สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาภูมิภาค
ก่อสร้างไทย ร่วมใจพัฒนา ปีที่ 4” โดยร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง รอบรู้แบบ บช.1 ทำอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย ป...” โดยผู้แทนจากสำนักงานป... และกรมสรรพากร ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 .
ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

 >>ดาวน์โหลดเอกสารเข้าร่วมสัมมนาได้ที่นี่<<

 

 

CONSTECH 2015


CONSTECH 2015 - Thailand International Construction Machinery, Equipment and Technology Exhibition 2015
-
is an international exhibition and conference dedicated exclusively to construction & mining machinery, equipment and technology. CONSTECH 2015 is focusing on

 • Construction Machinery, Equipment & Technology
 • Mining Machinery, Equipment & Technology
 • Machinery for Building Material Production

Why CONSTECH 2015?  

CONSTECH 2015 is managed by IMPACT Exhibition Management Co., Ltd and organized and sponsored by the Thai Contractors Association under H.M. the King's Patronage (TCA) and guided by an organizing committee and advisory committee comprising key construction machinery industry players,

 • 300 exhibiting brands & companies on over 21,000 sq meters of indoor and outdoor space
 • Over 7,000 trade buyers, key decision makers, and industry players from ASEAN region
 • Intensive seminars, workshops and conferences by industry experts
 • ASEAN Construction Forum to be attended by contractors from ASEAN region
 • Live Demonstration and Test drives of latest construction machinery and equipment
 • Construction skill competitions
 • Strong industry and government supports
 • Co-located with Construction & Building Technology Week to bring you a wider buyer audience and networking opportunity across the entire building and construction industry and market in ASEAN

  “ASEAN Member States Import ”

Organizer:           Show Manager:                    Platinum Sponsor:                    Supporters: