สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาภูมิภาค
ก่อสร้างไทย ร่วมใจพัฒนา ปีที่ 4” โดยร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง รอบรู้แบบ บช.1 ทำอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย ป...” โดยผู้แทนจากสำนักงานป... และกรมสรรพากร ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 .
ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

 >>ดาวน์โหลดเอกสารเข้าร่วมสัมมนาได้ที่นี่<<

 

 

CONSTECH 2015CONSTECH 2015 (Thailand International Construction Machinery,
Equipment and Technology Exhibition 2015)
งานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนา ระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่


 

Organizer:           Show Manager:                    Platinum Sponsor:                    Supporters: